Sprängarbeten utförs vid bygget av Skönsmons nya skola

Med planerad start måndag den 4 september och september månad ut kommer det att pågå sprängarbeten vid bygget av Skönsmons nya skola.

Sprängning i Skönsmon

Foto: Sundsvalls kommun

I samband med grävarbeten har det påträffats berg i schaktområdet vilket måste tas bort. Det är ca 500 kubikmeter berg som ska sprängas bort inom arbetsområdet. Sprängarbeten pågår två till tre gånger i veckan med två sprängningar på förmiddagen och en sprängning strax efter lunchtid. Sprängningen som utför kallas för ‘försiktig sprängning’ som används då sprängning sker i närheten till skol- och villaområden.

Innan varje sprängning hörs en sprängsignal (korta signaler) i cirka en till två minuter. Därefter sker själva sprängningen. Efter avslutad sprängning hörs ytterligare en lång signal.

Säkerhet vid sprängning

– Vid sprängarbeten finns skyddszoner som kommer att vara avspärrade med vakter. Det är för att säkerställa att inga personer finns i närheten. Entreprenören har även en nära kontakt med skolan och alla elever kommer att hållas inomhus under sprängtillfällena, säger Susanna Hansson, projektledare, Drakfastigheter Sundsvalls kommun.

Sprängningarna kommer inte att påverka busstrafiken på Fridhemsgatan men Östra Radiogatan kommer att stängas av under sprängningarna.

Byggarbeten förs Skönsmons nya skola har varit igång sedan juni månad. Det har pågått schaktningsarbeten för den nya skolbyggnaden. Under hösten fortsätter entreprenören med grundläggningsarbeten för den

Fakta om nya Skönsmons skola

Den befintliga skolan kommer delvis att renoveras. Det kommer att bygga ett nytt skolhus och en ny idrottshall. Byggnaderna Linjalen, Paviljongen och Modulen kommer att rivas.

Byggtid:  Bygget påbörjas under juni 2017 och beräknas vara klart hösten 2020.
Entreprenör:  Nåiden AB.

Översiktsskiss Skönsmons skola

Sundsvalls kommun

Foto: Sundsvalls kommun

Nybyggnation skollokaler ? hus C
Ett nytt hus i två plan som rymmer tolv klassrum med tillhörande grupprum, fritidslokaler, arbetsplatser för lärarna och två specialsalar i souterrängplan.

Ombyggnation i befintliga lokaler ? hus AB
Kök och matsal byggs ut för att möta det ökade elevantalet.

Nybyggnation idrottshall ? hus D
En skolidrottshall (18*24 meter) med tillhörande förråd, fyra omklädningsrum och arbetsplats för idrottslärare.

Övrigt
Lokal för hem- och konsumentkunskap skapas. Personalrum och administration flyttas. Mindre ombyggnation i befintlig skola och nybyggnation av tre nya entréer/skorum och torkrum.

Skönsmons nya skola

Foto: Sweco Architects, DAvid Ersson

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.