Sprängningsarbeten mellan Klockarberget och Nolby

Mellan 28/8-19/10 utför Trafikverket sprängningsarbeten längs väg 562 (gamla E4).

Sprängningsarbetena sker mellan Klockarberget och Nolby. Vägen stängs av 5-10 minuter i samband med sprängningarna. Alla sprängningar föregås av korta signaler, efter sprängningarna ljuder en lång signal. Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats: http://www.trafikverket.se/?/sprangarbeten-ger-kortare-sto?/

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.