Är du en del av det fria kulturlivet?

Sök kulturstöd!

Du kan söka kulturstöd för publik verksamhet eller kulturprogram så som en föreställning, utställning eller konsert. Kulturstödet täcker kostnader i samband med programmet eller verksamheten, exempelvis: löner, produktion, marknadsföring och lokaler. Kulturstöd går till publik verksamhet och kulturprogram inom scenkonst, bild & form samt musik och ska vara öppet för alla att ta del av. Du som söker ska vara yrkesverksam kulturskapare inom det fria kulturlivet och verksam i Sundsvalls kommun.

Ansökningstiden går ut 30 september.

Länk till riktlinjer och blankett.
För mer information: www.sundsvall.se E-post: sundsvalls.museum@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.