Konstnärlig gestaltning – Ljusprojektion

Utlysning av ljusprojektionsprojekt

Sundsvalls museum har ett särskilt uppdrag att skapa fler mötesplatser för spontankultur med syfte att öka tillgängligheten och närheten till kulturaktiviteter.

Under hösten 2017 genomför därför Sundsvalls museum ett ljusprojektionsprojekt. Projektet är i två delar där två olika konstnärer anlitas för att digitalt gestalta två platser inom Sundsvalls kommun. En plats i Sundsvalls centrala del och en plats på landsbygden i någon av kommunens serviceorter. Den exakta placeringen beslutas efter upphandlingen. Gestaltningen ska anknyta till och interagera med platsen.

Sista ansökningsdag 11 augusti.

Till utlysningen: https://www.e-avrop.com/sundsvall/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=33928

 

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.