Uppdaterat om oljeutsläpp i Selångersån: Inget stopp vid badhusbron

Selångersån återigen farbar uppströms Badhusbron

Vid senaste kontrollen av oljeläckaget i Selångersån såg det mycket bra ut och något oljeskimmer kunde inte skönjas varken uppströms eller nedströms. Vi har därför beslutat att länsen nere vid Badhusbron inte längre är nödvändig men att länsen uppströms får vara kvar tills vidare. Det innebär att efter kl. 16.00 den 14/7 är det inte längre något stopp för båttrafiken vid badhusbron.

Bakgrund

Måndagen den 3/7 upptäckte vi att olja hade runnit ut i Selångersån i Nacksta (i området strax bakom Friskis och Svettis). MittSverige Vatten & Avfall genomförde omgående en undersökning för att hitta läckan, och fann att oljan kom från ett läckage från värmeverket i Nacksta. Oljan har därefter runnit ner i en brunn och sedan vidare via dagvattensystemet och ut i Selångersån. Läckaget är nu åtgärdat och vi har gått över från ett räddningsläge till ett saneringsläge som drivs av Stadsbyggnadskontoret (Mark- och exploateringsavdelningen). MittSverige Vatten & Avfall kommer att undersöka och sanera den olja som eventuellt kan finnas kvar i dagvattensystemet.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.