Kultur till folket!

Pianopromenaden längs Selångersån

Pianot vid Badhusparken

Foto: Anna Molin

Under sommaren får Sundsvallsbor och besökare möjlighet att spontant spela på tre olika pianon utplacerade längs Selångersån; Norrmalmspianot, Thulepianot och Storpianot  döpta efter de tre broar som de är utplacerade vid.

Idén med att ställa ut pianon för vem som helst att spela på kommer från början från den brittiska konstnären Luke Jerram och har därefter spridit sig över världen och nu i Sundsvall!

Invigning är klar och pianoutsmyckningen klar! Pianona invigdes den 27 juni genom tre konstworkshops med Wejdan Derky, Frida Lundström och Amanda Edlund från Sundsvalls museum. De skapade tillsammans med barn och unga från bl a Södermalms fritidshem, Matfors fritidshem och ungdomar. Kom och se resultatet och spela själv!
De finns vid Skateparken, aktivitetsytan vid Norrmalmsparken och Badhusparken.

piano vid ån

pianostämmaren Foto: Anna Molin

Bakgrund   Sundsvalls museum arbetar för att delaktigheten i samhället ska öka och fler sundsvallsbor ska ha en aktiv fritid. Ett särskilt uppdrag handlar om att skapa mötesplatser för spontankultur med syfte att öka tillgängligheten och närheten till kulturaktiviteter. Idén med att ställa ut pianon för vem som helst att spela på kommer från början från den brittiska konstnären Luke Jerram och har därefter spridit sig över världen. Idag är det många pianon som inte används och genom att ställa ut dem i det offentliga rummet är förhoppningen att fler ska lockas att spela spontant. Pianona kommer att finnas på plats under sommaren. Sundsvalls pianon är skänkta av privatpersoner.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.