Bostäder för nyanlända i Västernorrland

Sveriges kommuner tar emot allt fler nyanlända på uppdrag av Migrationsverket. Nu behöver vi din hjälp att hitta bostäder till nyanlända i Västernorrland.

De nyanlända som anvisas till kommunerna ingår i etableringsuppdraget och har en individuell etableringsplan med försörjning genom Arbetsförmedlingen. I vårt län, liksom i övriga Sverige, råder bostadsbrist. Det innebär att kommunerna kämpar med uppdraget att hitta bostäder till anvisade nyanlända.

Enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) är kommunerna skyldiga att bistå med bostad till nyanlända som anvisats till kommunerna. Kommunerna i Västernorrlands län beslutat om samverkan kring ett projekt finansierat av länsstyrelsen i Västernorrland, som syftar till att finna fler bostäder till målgruppen.

Projektet heter ”Bostäder för nyanlända i Västernorrland”. I projektet pågår en inventering av privata hyresvärdar i länet. Både hyresvärdar som bedriver näringsverksamhet kring uthyrning, liksom hyresvärdar eller potentiella hyresvärdar som har en privat lägenhet eller ett hus för uthyrning eftersöks.

Projektet pågår till och med 2017-09-03.

Intervju med Jessica Gunnarsson i P4 Västernorrland den 27 juni
Inslaget börjar ca 3 timmar och 21 minuter in i sändningen.

Har du en bostad att hyra ut?

Hör av dig till Jessica Bartling Gunnarsson, telefon 076-1101439

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.