Årets äldrepris till Skönsmomodellen

Den uppmärksammade Skönsmomodellen i Sundsvalls hemtjänst fick under tisdagsförmiddagen ta emot Ribbingska fondens äldrepris.

Årets äldrepris, 100.000 kronor, som delades ut vid ”Framtidens äldrevård” i Lund kommer att användas till något som kommer alla duktiga medarbetare till glädje. Priset togs emot av Åsa Swan, verksamhetsutvecklare, Ulrika Andersson undersköterska i Skönsmon och Malin Larsson socialnämndens ordförande. Det överlämnades av Landshövding Anneli Hulthén kl 11.45 på tisdagsförmiddagen, direkt efter Åsa Swans föredrag om utvecklandet av Skönsmomodellen som framgångsrikt arbetssätt i den kommunala hemtjänsten.

Det var år 2012 som ett omfattande utvecklingsarbete startade i Sundsvalls kommunala hemtjänst – pilotgrupp Skönsmon. Nu fem år senare har samtliga hemtjänstgrupper gjort samma resa och övergått till ett helt nytt sätt att arbeta. Det framgångsrika arbetssättet har blivit känt i hela landet som Skönsmomodellen.

Unikt pris

Det nationella äldrepriset delas ut för tredje gången.

”Det är ett unikt pris och förmodligen ett av de allra största i världen när det gäller att lyfta fram goda exempel på forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldrevården”, säger Karin Sandberg, ordförande för Ribbingska minnesfonden.

Årets motivering:

”Skönsmons hemtjänstpersonal har utvecklat en ny arbetsmodell, som utgår från de äldres bästa. Modellen präglas av tilltro o tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare. Förändringsarbetet har kunnat genomföras tack vare professionalitet och engagemang hos personal och projektledare. Verksamheten har i hög grad uppskattats av omsorgstagarna och den är ett framgångsexempel inom svensk äldreomsorg.”
”Det handlar om ett omvänt sätt att tänka. Vi planerar verksamheten först, därefter läggs schemat”, förklarar Åsa Swan, metodutvecklare vid Sundsvalls kommun.

Så fungerade det tidigare i Sundsvalls hemtjänst

Ett nytt schema varje dag där personalen inte visste vilka omsorgstagare de själva eller kollegorna skulle träffa, med satta ramar för hur lång tid varje insats skulle ta.

Resultat: Ingen personalkontinuitet i mötet med omsorgstagarna, ett jäktande mellan olika adresser, avsaknad av flexibilitet och helhetssyn vilket resulterade i ständiga förseningar som i sin tur orsakade ökad administration på grund av klagomål.

Så fungerar det idag

Utifrån kännedom om omsorgstagarnas behov organiserar sig personalen i mindre grupper kring ett rimligt antal brukare inom ett lämpligt geografiskt område. Strävan är att omsorgstagaren ska få träffa så få nya ansikten som möjligt.

Resultat: Ökad brukarnöjdhet och bättre arbetsmiljö till samma kostnad.

”Jag är stolt över det arbete som Åsa Swan, Ulrika Andersson och de övriga medarbetarna i Skönsmons hemtjänstgrupp har gjort. Hemtjänstpersonalens kompetens och erfarenheter har skapat ett unikt arbetssätt som möter behoven hos dem vi finns till för. Jag är jätteglad över att personalens fantastiska resa nu också uppmärksammas med årets äldrepris”, säger Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande i Sundsvall.

Skönsmomodellen  – nästa steg

Motsvarande förändringsarbete, som med hjälp av Vanguardmetoden ledde fram till Skönsmomodellen ska nu stegvis införas i socialförvaltningens samtliga verksamheter, med start under hösten i äldreboende.

Mer om Ribbingska fonden

Mer om Sundsvalls hemtjänsts Skönsmomodell

Ett stort grattis till hela Sundsvalls hemtjänst!

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.