Nu rustas parken Asplunden på Haga

Den gamla parken rustas upp och för att skapa ett trevligt grönområde för boende och besökande i Haga.

Läs mer på sundsvallvaxer.se/asplunden

Vad?

Möjlighet att njuta av solen och utsikten

De befintliga träden i parken tas till vara och nya träd planteras för att skapa en fin helhet och variation. Vi bygger bland annat en pergola omringad av blommande planteringar. Vi satsar också på blommande vårlök i parken då läget innebär att våren kommer tidigt. Det ska byggas tydliga entréer ut mot Hagavägen i den västra delen och en ny plats skapas också ut mot Hagavägen i parkens östra del. Belysningen rustas upp och även parkvägarna. Lekplatsen rivs och istället kommer det att finnas en studsmatta som både gammal som ung kan använda.

Varför?

Kommunen har som ett av sina mål att skapa ett grönare och mer tillgängligt Sundsvall. Upprustningen av Asplunden ingår som en del i parklyftet.

När?

Arbetet påbörjas under vecka 19, från och med måndagen den 8 maj.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.