Bra betyg till Sundsvalls kommuns myndighetsutövning

Sundsvall går för fjärde gången i rad framåt i Sveriges kommuners och landstings undersökning ?Öppna jämförelser Företagsklimat?.

Sundsvall ökar sitt NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) från 72 till 75. I undersökningen som presenteras den 25 april ligger Sundsvall på åttonde plats bland de större kommuner som deltar i undersökningen. Sundsvall har löpande förbättrat sitt resultat sedan den första undersökningen genomfördes 2011.

Totalt sett har Sundsvall gått framåt inom de allra flesta undersökningsområdena. En skillnad mot tidigare år är att myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd delats, och nu sker mätningen av livsmedelskontroll separat. Just livsmedelskontroll är också det område där Sundsvallsföretagarna gett kommunen allra högst betyg med ett NKI-värde på 79. Undersökningen studerar varje område utifrån sex olika perspektiv, som sedan vägs samman till ett NKI-värde. Det är: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet samt effektivitet. Högst betyg får Sundsvall för bemötandet, som får index 80, och det är också en ökning sedan förra rapporten.

Bland de större kommunerna med över 40 000 invånare ligger Sundsvall nu på en åttondeplats. Totalt deltar 147 kommuner i undersökningen och allra högst betyg får Sunne kommun bland de mindre kommunerna, och Trollhättans kommun bland de större med en befolkning över 40 000 invånare. Det är framförallt små kommuner som hamnar i topp på den sammanlagda listan. Sundsvalls hamnar totalt sett på en 39:e plats på listan över samtliga deltagande kommuner.

Mer om undersökningen
Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och landsting, SKL, sedan 2011. Rapporten ?Öppna Jämförelser Företagsklimat? kommer en gång om året. Redovisningen sker enligt måttet NKI, Nöjd-Kund-Index, där allt över 70 räknas som ett högt betyg. Undersökningen riktar sig mot företag som har haft med kommunens myndighetsutövning att göra. En förändring i den senaste undersökningen är att företagen kontaktats löpande, högst tre månader efter avslutat ärende. På så sätt är resultaten mer aktuella än tidigare.

De områden som undersöks är:

  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Serveringstillstånd
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Brandskydd

Hela undersökningen kan läsas på www.skl.se

Kontaktpersoner:
Karin Nyman, kvalitets- och utvecklingsansvarig, Sundsvalls kommun, tfn: 070-686 15 35

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.