Vägplanen för E14 (delsträckan Timmervägen – Blåberget) tillgänglig för granskning

Den 3 mars till den 10 april 2017 finns vägplanen för E14 (delsträckan Timmervägen – Blåberget) tillgänglig för granskning.

Det innebär att alla har möjlighet att ta del av förslaget på hur vägen mellan korsningen Timmervägen och Blåberget planeras att byggas om. Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning innehåller förslag på ny fyrfältsväg, ombyggnad av korsningarna mot Timmervägen och Blåberget samt indragning av väg från allmänt underhåll vid Blåberget.

Underlag

Vägplanen finns att ta del av på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

Video

Synpunkter

Trafikverket vill gärna ta del av dina synpunkter. Skicka dem till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 eller via e-post investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 10 april 2017. Ange diarienummer TRV 2015/77249.

Du kan även lämna synpunkter genom denna länk.

Öppet hus

Ett öppet hus för att informera om detta ärende kommer att hållas på Nävsta skola, Selånger, den 13 mars kl. 17-20. En information hålls kl. 18.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.