Höghus vid Stora Torget

Nu är utredningen klar för höghus vid Stora Torget

En utredning har tagits fram av WSP på uppdrag av stadsbyggnadskontoret angående Nybergs Fastigheter & Förvaltnings ansökan om ett planbesked för att se om de kan bygga ett höghus vid Stora Torget. Utredningen visar att höghuset skulle innebära stor risk för påtaglig skada på riksintresset Stenstan.

Höghus vid Stora Torget

Foto: Nybergs Fastigheter & Förvaltning

Våra politiker kommer att fatta beslut om ett eventuellt planarbete ska påbörjas. Läs mer på vår webbplats Sundsvall växer.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.