Samråd med öppet hus 21/2 om gamla E4 (väg 562) söder om Sundsvall

Samråd (17/2-17/3) och öppet hus (21/2) gäller för väg 562 delsträckorna Nolby-Kubikenborg samt Trafikplats Skönsmon-Sundsvalls Resecentrum.

Trafikverket planerar ombyggnation av väg 562, gamla E4, till en lokal väg. I och med det ska vägplan tas fram för delsträckorna Nolby-Kubikenborg och Trafikplats Skönsmon-Sundsvalls Resecentrum. Trafikverket bjuder in berörda fastighetsägare, enskilda väghållare och övriga som berörs till möte. Välkommen!

Tid och plats öppet hus

Tisdag den 21 februari 2017 kl 18.30, Opalen i Kvissleby. Trafikverket finns på plats från kl. 17.30 för enskilda frågor och 18.30 ges information och presentation.

Trafikverket informerar om

  • Förslag på vägens utformning
  • Förslag på indragning av allmän väg
  • Förslag på förändring av väghållaransvar

Underlag

Underlag inför mötet finns fr.o.m 17 februari 2017 hos

Synpunkter

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 17 mars 2017. Ange diarienummer TRV 2015/41602.

Du kan också lämna dina synpunkter på www.trafikverket.se/vag562ombyggnad

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.