Maland och Tunadalsspåret kan börja byggas 2018

Trafikverket, Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland och SCA har enats om en ny lösning för Maland och Tunadalsspåret, och hur den ska finansieras.

Den nya lösningen innebär att Tunadalsspåret binds ihop med Ådalsbanan i Maland. En bit av sträckan blir elektrifierad, och åtgärderna kommer på sikt att gynna både person och godstrafik. En upprustning av Tunadalsspåret och byggnation av nytt mötesspår kan starta redan 2018. Sträckan blir dubbelspårig och får ett extra mötesspår i Birsta för lokvändning. Tunadalsspåret upprustas och elektrifieras mellan Tunadal och Birsta. Den första etappen beräknas vara klar 2021.

Godståg

Green Cargo, godståg. Foto: Trafikverket Foto: Trafikverket

 

Parterna är också överens om en andra etapp som innebär en utbyggnad som kopplar samman Tunadalsspåret med Ådalsbanan mellan Timrå och Birsta. Den delen ska gynna både den norrgående godstrafiken från hamnen och persontrafiken på Ådalsbanan. Etapp två är i dagsläget inte finansierad, men Trafikverket arbetar för en lösning i kommande plan för statlig infrastruktur, 2018-2029. Och redan 2019 börjar arbetet med järnvägsplan för sträckan.

Ärendet går nu vidare för politisk behandling och kommunfullmäktige fattar beslut den 27 mars.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Trafikverkets pressmeddelande med kartor

Kontakt

Martin Södergårds, infrastrukturstrateg, Sundsvalls kommun, e-post: martin.sodergards@sundsvall.se, tfn: 073-037 53 35

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.