Höjd maxtaxa för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Maxtaxan för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs den 1 januari 2017.

Skolverket höjer inkomsttaket i maxtaxan från 43 760 kronor till 45 390 kronor. Det betyder att avgiften blir högre för hushåll som har en sammanlagd inkomst på över 43 760 kronor per  månad.Du kan ansöka om nedsättning av avgift om ditt hushåll har en gemensam bruttoinkomst (lön före skatt) per månad som är lägre än 45 390 krLäs mer om maxtaxan och avgifter på sundsvall.se/platsiforskolan

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.